border-address-top
Huisartsenpraktijk
Dr. Tine Huyghe

Marktlaan 18
8660 De Panne
Tel: 058 62 72 61
border-address-bottom

NIEUWS

* De dokter maakt deel uit van een team voor patiënten

   met luchtwegklachten. Door die shifts is de bereikbaarheid soms beperkt. 

  Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 uur

  is de dokter zeker telefonisch te bereiken.

*  Les heures de téléphones sont garanties de 9 au 11 heures. 

 

 

* Om besmetting met covid19 in de huisartsenpraktijk

  te vermijden, kunt u momenteel GEEN ONLINE AFSRPAKEN maken.

  U DIENT dus steeds te TELEFONEREN tussen 9 en 11 om een afspraak te maken.

  KOM ALSTUBLIEFT NIET ZONDER AFSPRAAK NAAR DE PRAKTIJK.

 

Afwezigheden dokter

Absences Dr. Tine Huyghe: 

 

* 21-22/5/2020
* 1/6/2020
*18/6/2020
* 6-21/7/2020
* 10-16/8/2020
* 02/11-8/11/2020
* 11/11/2020
* 21-27/12/2020
* 1/1/2021  

 

 

wachtdienst/médecin de garde:

1733

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Dr. Tine Huyghe - Huisarts

             (medecin généraliste - toujours sur rendez-vous)

             (family doctor - always after appointment)

 

 afspraak - Huisartsenpraktijk de StouteDe dokter werkt enkel op afspraak.


Voor alle planbare zorg maakt u best minstens 1 week op voorhand een afspraak. Dit kan wegens de Covid-19 pandemie momenteel enkel telefonisch.

 

Bent u onverwacht ziek, dan kan u een afspraak maken voor de dag zelf. Dit doet u best voor 11u (momenteel alleen telefonisch).  

 

 Mobiele telefoon rinkelen | Gratis Iconen De dokter is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9u tot   18.30u en op dinsdag en vrijdag alleen 's morgens van 9u tot 11u. 

 

Om de telefoondruk tijdens de consultaties zo laag mogelijk te houden:

            (- maak indien mogelijk online uw afspraak)

            - voor korte vragen kunt u de dokter best contacteren tussen 18 en 18.30u


 

Bij afwezigheid van de dokter kunt u de huisarts van wacht bereiken op het nummer 1733.

 

 

Start NL - MaastrichtNieuws over coronavirus (11/5/2020)

 

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  • Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

            • Blijf thuis

             Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

 

Kan ik nog getest worden op coronavirus ?

Vanaf 4 mei wordt iedereen met symptomen die mogelijks bij covid-19 passen getest.

 

Heb je het advies gekregen om thuis te blijven wegens ziekte of in quarantaine wegens nauw contact met een zieke, houd je daar dan ook aan om de zwakkeren in de maatschappij te beschermen. 

 

Concrete adviezen bij thuisisolatie of quarantaine en andere informatie over covid-19 kan u terugvinden op

https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 

 

 

 Que dois-je faire lorsque je suis malade?


Vous avez de la fièvre et/ou des problèmes respiratoires (tels que toux et difficultés respiratoires) ?

Restez à la maison.

 Appelez votre médecin et signalez vos symptômes. Ne vous rendez pas dans la salle d'attente ou aux urgences. Le médecin généraliste déterminera par téléphone si vous pouvez rester en convalescence à la maison ou si vous devez aller à l'hôpital.

 

Dépistage du Covid-19:

Tous les patients présentant des symptômes de Covid-19 pourront être testés.

 Plus d'infos sur COVID-19, sur les mesures à prendre pendant votre isolation ou quarantaine:

 https://www.info-coronavirus.be/fr/

 

 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©