border-address-top
Huisartsenpraktijk
Dr. Tine Huyghe

Marktlaan 18
8660 De Panne
Tel: 058 62 72 61
border-address-bottom

NIEUWS 

* Om besmetting met covid19 in de huisartsenpraktijk

  te vermijden, kunt u momenteel GEEN ONLINE AFSPRAKEN maken.

  U DIENT dus steeds te TELEFONEREN  om een afspraak te maken.

  KOM ALSTUBLIEFT NIET ZONDER AFSPRAAK NAAR DE PRAKTIJK.

 

* Vanaf 24 september 2020 wordt de telefoon opgenomen door een secretariaat. De secretaresse zal u een aantal vragen stellen om u een zo correct mogelijke afspraak te geven.

 

 

Afwezigheden dokter

Absences Dr. Tine Huyghe: 

 

5/1/2021
15/2/2020-19/02/2021
05/04-09/04/2021
13-14/05/2021
24/5/2021
5-21/07/2021
9-15/8/2021
1-5/11/2021
11-12/11/2021
27-31/12/2021

 

 

wachtdienst/médecin de garde:

1733

 

 

 

 

 

 

 

Info voor patiënten

raadplegingen
afspraken
huisbezoeken
telefonisch advies
tarieven
routebeschrijving

afspraken voor onverwachte ziekte

Iedere voormiddag voor 11uur kunt u via telefoon een afspraak maken.

Hier volgen een aantal tips om de afspraken zo vlot mogelijk te laten verlopen:

  • 1 persoon per afspraak.
  • Kom steeds op tijd .
  • Hou uw identiteitskaart bij de hand.

Afspraken voor planbare zorgen
 

Voor alle zorgen die u kunt voorzien en plannen, maakt u best minstens 1 week op voorhand een afspraak. Een aantal voorbeelden van deze planbare zorgen zijn: controle met hernieuwing van medicatie, bloednames, kleine ingrepen,verwijderen hechtingen, vaccins …


Ook voor deze afspraken gelden volgende tips:

  • 1 afspraak per persoon.
  • Kom steeds op tijd.
  • Hou uw identiteitskaart bij de hand.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn enkel mogelijk voor patiënten die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen.
Als het mogelijk is komt u beter naar de praktijk, u hoeft minder lang te wachten en de dokter is daar beter voorzien van eventueel nodig materiaal.

Huisbezoeken  aanvragen voor 11u!

Telefonisch advies

Iedere maandag, woensdag en donderdag maakt de dokter tijd vrij van 18u tot 18.30u om op korte vragen te antwoorden en beknopt uitleg te geven over resultaten van uitslagen.  Telefonisch kan geen diagnose gesteld worden.
Voor uitgebreide uitleg, voorschriften of attesten dient u steeds op raadpleging te komen.

Tarieven

De dokter is geconventioneerd. Zij zal dus de voorgestelde tarieven van het RIZIV respecteren. Deze tarieven zijn van toepassing voor het normale praktijkverloop.
Bijzondere eisen of vragen vallen hier wettelijk niet onder.
Hierbij geven wij u een overzicht van de meest courante bedragen, aangepast in 2020 (en onder voorbehoud van wijzigingen door het RIZIV).


Raadpleging/Afspraak ( 8u - 18u )

27€

Huisbezoek ( 8u - 18u )

40 €

Raadpleging/Afspraak  (18u - 21u )

31 €

Avondbezoek ( 18u - 21u )

53 €

Nacht afspraak( 21u - 8u )

54 €

Nachtbezoek ( 21u - 8u )

92 €

Weekend/feestdag afspraak

40 €

Weekend/ feestdagbezoek

60€


Voor technische prestaties ( ECG, wondhechting , spirometrie,.....) is er een bijkomend honorarium.

routebeschrijving

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©